Kärleksfullt allvar och besinning vid bestraffning

Kungl. Maj:ts förnyade stadga den 26 september 1921 (nr 604) angående folkundervisningen i riket.

§44 Vid tillrättavisning och bestraffning av lärjunges förseelse bör han fästa avseende å den felandes ålder och sinnesart samt förfara med lugn besinning och kärleksfullt allvar. Läraren bör ock, så mycket som möjligt är, för barnens uppfostran anlita föräldrarnas medverkan.