När agan var en naturlig del av skolans vardag

1. Huru kunna skolan och hemmet bäst understödja hvarandra i uppfostringsarbetet? Inledaren, skolläraren N. J. Lundell i Bie, framhöll från hemmets sida: aktning och förtroende för skolan, läggandet af god grund för skolans arbete, ordentlig skolgång, hjälp med hemuppgifterna, uppmaning till flit, ordning och uppmärksamhet, respekt för skoltukt och nödig skolaga, inplantande hos barnen af aktning för läraren samt att föräldrar och målsmän genom besök i skolan noggrant följde barnen och undervisningen. Från skolans och lärarens sida fordrades: godt föredöme, god och grundlig undervisning, besök i hemmen, anordnande af föräldramöten, kärleksfull behandling af samt bön för barnen.

ur Svensk läraretidning, nr 46, (516), 18 november 1891.
Svensk läraretidning