Skräckväldets pedagogik

Det nya slägtet måste frambrigas genom en egendomlig metod vid uppfostran. Allt ifrån det femte året tillhöra barnen icke mera familjen utan republiken; uppfostran är gemensam och sträng; går förnämligast ut på tystnad och förakt för all högre språkundervisning. Skolorna för barn från fem till tio år förläggas på landet. Läroämnena äro läsa, skrifva, simma. Stryk och smicker äro strängt förbjudna. Barnen äro klädda i linne, sofva åtta timmar, lefva af rötter, frukt, grönsaker, mjölk, bröd och vatten. Lärarne måste vara minst sextio år gamle och utväljas af folket. Från tionde till sextonde året öfvas de unga i bruket af vapen samt i åkerbruk; de äro indelade i compagnier, batailloner och legioner. från sextonde till tjugonde året lära de ett särskilt yrke.

Efter: Häusser i Tidning för folkskolan n:o 8 1870