Då våld mellan ungdomar sågs som något bra

Gott vore det, om skolans självstyrelse kunde bli så utvecklad, att vissa äldre lärjungar också kunde få sig ombetrodd rätten att i nödfall använda lindrigare kroppsaga mot yngre kamrater, som förtjäna den. Så är förhållandet vid engelska »public schools». Detta är naturligtvis något helt annat än rå pennalism. Det är f. ö. betecknande, att en så »manlig» nation som den engelska ej är rädd för att låta kroppsaga användas i skolorna.

ur J. Reinius, ”Om disciplinen vid våra läroverk” i Pedagogisk tidskrift, (67), fyrtionionde årgången, 1913 [Utgör det huvudsakliga innehållet i ett föredrag i Stockholms lärarsällskap den 2 nov. 1912].

Pedagogisk tidskrift