Skolaga under diskussion

Om skolaga uppstod en liflig diskussion vid sammanträde mellan skolråd och lärarepersonal i Fröderyd, Jönk., den 3 dennes. Den framställda frågan lydde: »Hvad hafva vi, skolråd och lärare, att iakttaga för att, hvad på oss ankommer, förhindra den i vår tid så ofta förekommande råhet, olydnad och själfsvåld hos den uppväxande ungdomen? Af de uppträdande ansåg en del, att kroppsaga endast bör förekomma i hemmen. Andra höllo strängt därpå, att sådan icke allenast bör utan måste i nödvändiga fall förekomma i skolan, de uppstudsiga och vanartiga till straff och andra till varning. Voro förra tider kanske för hårda och stränga, synes det nu, som om lärare och föräldrar vore för mycket svaga och efterlåtna, då det gällde att beifra olydnad och okynne. Läraren borde äga full föräldrarätt i skolan, liksom han där har en stor del af föräldrarnas skyldigheter.

 

ur Svensk läraretidning, nr 11, (194), 18 mars 1903.

Svensk läraretidning