Skoltukt av sann kärlek

– Frågan om skoltukt diskuterades vid Öfver-kalix lärareförenings möte i Gyijens skolhus den 30 december, och gjordes därvid följande uttalande: »Föreningen anser, att kroppsaga är en fullt berättigad straffart i skolan; dock endast under den förutsättning, att den användes såsom ett sista medel mot svårare fel och oarter hos barnen, samt att den har sin grund i den makt, som är villkoret för all lärareverksamhet – en sann kärlek.»

ur Svensk läraretidning, nr 3, (30), 17 januari 1894.

Svensk läraretidning