Att aga på rätt sätt

Innan kroppsaga utdelas, måste läraren:
söka komma i samförstånd med vederbörande hem och genom bön till Gud hafva vunnit nödigt sinneslugn.
Kroppsagan bör för att vara fullt verksam:
lämpas efter barnets individualitet och förseelsens beskaffenhet,
af barnet icke uppfattas såsom någon personlig hämd från lärarens sida och
utdelas eftertryckligt i form af slag med ris eller rotting, dock naturligtvis icke så, att barnet däraf tager någon skada.

Rapport från Allmänna folkskolläraremötet i Svensk läraretidning, nr 50 (610), 13 december 1893.

Svensk läraretidning