Om kamratuppfostran på Karlbergs slott hösten 1862 (del 2)

Protokoll hållet vid Majors förhör den 6 sept 1862

Kadetten no. 67 Egerström anmälde, dels att han den 2:a sept blifvit uti öfre afdelningens klassrumm misshandladmedelst nypningar af kadetten no. 34 Törnsten; dels att han den 4 sept blef uppkallad på sjukhuset och der af kadetterna no. 45 Andersson och 88 Lewenhaupt afstraffade med 6 á 7 slag med en huggare. Båda dessa angifvelser äro bekräftade, såväl genom läkare, Doktor Wagners intyg, som af nämnde kadetters erkännande, och androgo de båda sednare såsom orsak för sitt beteende att Egerström samma dag rapporterat Törnsten för misshandlingen den 2 sept.

Dessutom anmälde Egerström att han under exercisen förliden sommar blifvit misshandlad, men kunde ej uppge någon serskildt som dertill varit vållande.

Carlberg som ofvan

K. Boman

t.f. Tjenstgörande Major

/Horn