En avvaktande kritik av agan

Med hänsyn till barnens olika anlag och lynnen torde det vara vanskligt att helt och hållet förbjuda kroppsagan i våra skolor, men i skolförfattningarna böra införas bestämda föreskrifter till hindrande av ett missbrukande av nämnda bestraffningsmedel så att detsamma endast må tillåtas såsom ett sista nödfallsmedel för upprätthållande av ordning och tukt inom skolan.

 

referat av O. H. Waldéns anförande vid de socialdemokratiska kvinnornas kongress i februari 1917 i tidningen Morgonbris, nr 3, 1917, s. 3.

Morgonbris