Hvilka äro de förnämsta hindren för skolans uppfostrande verksamhet, och huru skola de öfvervinnas?

Läraren blir ofta trakasserad, då han nödgas använda aga för att motarbeta det ondas utveckling. Man beklagade sanningen af en fångpredikants yttrande, att »vår tid är lydiga föräldrars, icke lydiga barns tid». Man önskade sig icke tillbaka till de dagar, då karbasen användes i tid och otid, men önskade mera frihet och skydd vid användande af kroppsaga.

i Svensk läraretidning, nr 28 (466), 11 juli 1900

Svensk läraretidning