Rottingen

rotting, Rothof 1762 (om själva växten); om rottingen som straffredskap t. ex. Almqvist 1834 – da., från holl. rotting = ty. rot(t)ang, från ett malajiskt ord för palmen rotan (eng. ral(l)an).

ur Svensk etymologisk ordbok