Rottingen i litteraturen

– Nu vet ni, sade han, huru ni skola uppföra er för att slippa stryk. Den som ådrar sig stryk har vållat det själv. Skyll inte på mig sen. Här ligger rottingen, där är plikten; uppfyll plikten, eljes kommer rottingen – utan mitt förvållande.

ur August Strindbergs Tjänstekvinnans son