En riskvast

”Uti Luggude Härad Malmö Län Wäsby socken Ingelträde by war en skollärar vid namn Sven Balling, lite tjock karl med sträf stämma […] Han satt alltid i en länsstol vid motsatta väggen, vid sidan hade han ett Björkris sirka 2 tum tjockt 5 qva långt sammanbundet af flera ris som en risqvast.ömsom brukades stora ändan ömsom lilla eller mjuka”

Källa: Mandelgrenska arkivet, Etnologiska institutionen, Lund. Ur: Äventyret Sverige (1993), s. 171.