Färla från förr

Färla från omkring 1450, funnen vid utgrävning i Lund.

 

Källa: Samuelsson, Sixten, Högre allmänna läroverket i Uppsala: en gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar, Uppsala, 1952