Om vikten av väl avvägd aga

§ 13. Aga utdelas af skolmästaren så sparsamt som möjligt är, och endast då förmaningar ej hjelpa. Om den skall vara hårdare eller lindrigare beror dels på felets storhet dels på barnets lynne. Hvad som för ett hårdsint barn är en lämplig aga, är för ett böjligt barn en allt för hård aga.

ur Skolreglemente för Westra Strö församling [1825 å 1830] i Johan Matthias Ambrosius (red.), Skånska folkskolor: minnen, urkunder och undersökningar, Lund, 1930, s. 156.

2 tankar på “Om vikten av väl avvägd aga

Kommentarer är stängda.