En liten bild

 

Hämtad från Tidningen Brage, Katedralskolan Uppsala (våren 1912).