Så tuktas en djäkne

Ur: Brandell; Svenska Undervisningsväsendets och uppfostrans historia. Del I.