Den milda bestraffningen

Ingen mins jag fick kroppsaga under min tvååriga skoltid. Den älskade läraren bestraffade blott med lärorika ord och förmaningar.

ur J.E. Flincks berättelse om skolundervisningen i Tumbo församlings friskola (Västmanland) under åren 1839 och 1840 i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 41