I stället för kroppsaga

Kroppsaga förekom ytterst sparsamt. I stället användes skamstraff: l:a graden stående i skamvrån, 2:a dito hållande i en sopkvast och 3:e skamvrån med kamraterna defilerande förbi spottande på brottslingen.

ur f. d. läraren Aron Rydbergs berättelse om skolgången i Trevattna församling på 1850- och 1860-talen i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 120