”Straffmetoder för bångstyriga disciplar”

Källa: Från Gamla Skön (1947) s. 86