En förändrad syn på aga

Förr gjorde man processen kort med sådana disciplar: det var rotting och ris, och behandlingen hjälpte jämt så länge vederbörande kände svedan. Men »elaka» barn skulle ha smörj, och det omedelbara återfallet förklarades bero på vederbörandes förhärdade sinnelag.
Numera försöker nog lite var att ta reda på något om orsaken till barnets underliga uppförande eller åtminstone konfererar man med föräldrarna.

ur ”Finns det stygga barn?” i Svensk läraretidning, Årg. 52 1933 29 Nov. Nr 48