En föråldrad uppfostringsmetod

Jo, det var skoltiden. Den förföljer mig ibland inte bara i drömmen. Jag gick i gamla Klara skola i slutet på sjuttiotalet, under gubben Söderling. Han hade två långa hvita hårtofsar, som räckte ända ner på ryggen, och en lång rotting, och han slogs med verklig öfvertygelse. Det var offentlig stut efter mogonbönen; först fick man sjunga ”Herre signe du och rade” och sen fick man på kastellet. Denna uppfostringsmetod anses numera föråldrad. Det är skada. En statsminister, som också gått i Klara, vittnade en gång om den Söderlingska rottingens välsignelse. Han hade aldrig blifvit statsminister, om han inte fått smaka den.

ur Hvar 8 dag / 14:de årg. / s. 442.