När man »teg och tåligen led»

En annan skolman, adjunkt Kökeritz, ber press och målsmän ej så snabbt fälla dom i skolmål:

»Det finns så många andra faktorer man måste ta i beräkning för att la en klar uppfattning om händelsen.

Det kan dock icke bortresoneras att det klagas mera nu än förr, att det finnes ett rätt betydande antal s. k. kverulanter och att man är »mera känslig» nu än i forna tider. Man behöver ju bara komma ihåg att det inte är så förfärligt många årtionden sedan undervisningen huvudsakligen sköttes med hjälp av björkris och rotting. Man »teg och tåligen led» på den tiden och skolorna hade något mera militäriskt över sig.

Nu kanske i viss mån föräldrar och målsmän ibland lägger sig i saker och ting, som de inte riktigt förstår och fattar.»

ur Svensk Läraretidning / 52:a årg. 1933 / s. 710