Att kasta ut barnet med badvattnet

Rotting och örfilar äro mycket riskabla straff-former, därför böra de ersättas med ofarliga sådana. Det gamla beprövade riset torde då stå närmast att tänka på. Det är nog svårt att uppleta fall, varvid en på lämplig plats och rättvist »utdelad aga med björkris blivit vederbörande till psykisk eller fysisk skada. Detta är nog en uppfattning som trots alla omvälvningar i tänkesätt och metoder kommer att stå sig genom tiderna. I varje fall är det farligt att vid ett reformkrav bortse från det väsentliga och bildlikt talat kasta ut barnet med badvattnet.

ur Svensk Läraretidning / 49:e årg. 1930 / s. 1052