Chokladpraliner med rotting

Många människor hålla »chokladpraliner med rotting» för att vara den näring, som bekommer barnen bäst, och de tänka sig saken lämpligast arrangerad sa, att hemmet skall dela ut pralinerna för att bli angenämt för barnet, under det att den stackars skolmästaren har att sörja för den senare delen av födan.

Det, som av denna senare sort under gångna århundraden – i synnerhet i kråkvinkelskolor – tröskats samman, går icke på en kohud, sa mycket mindre på den hud, som täcker en pojkes bakdel. Käppen hörde samman med undervisningen som slagan till logen. Och en sådan uppfattning av lärarens ämbete finner man ännu i dag i familjer »av gammalt skrot och korn». Många människor se i det faktum, att lärarna i enskilda länder – t. ex. i Sachsen – ha brutit sönder alla prygelverktyg, »västerlandets undergång».

ur Svensk Läraretidning / 43:e årg. 1924 / s. 592.