En självsvåldig smed

En morsk man finnes i staden Skanör. Han är till yrket smed. Häromdagen kom han i arbetsdräkt rusande in i skolsalen under pågående lektion, grep tag i en gosse och sökte rycka honom ned af bänken, men då detta ej gick, tog han fram en rotting, som han hade haft gömd under kläderna, och började slå gossen. Det är ej första gången som denne smed stört friden i skolan och på barnens lekplats samt på allt sätt sökt undergräfva barnens respekt för läraren: det behöfs blott att hans egenkärälsklige ättelägg går hem och klagar med eller utan skäl. Vederbörande skolrådsordförande kan ej påräkna stöd af stadens myndigheter, och skolrådet vill ej åtala fridstöraren. De, som makten hafva i det lilla samhället, äro afvogt stämda mot skolan samt vilja intet göra för förbättring af lärarnes löner, ja, ej ens för beredande af nödiga lärosalar. Det är också betecknande för ställningar och förhållanden, att då skolrådet hade sammanträde om saken, kom smeden tillstädes och – grälade på dess medlemmar!

ur Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 / s. 894.