Hårdt agad af en skolrådsledamot

Hårdt agad af en skolrådsledamot blef förliden höst en tolfårig skolgosse, tillhörande en församling i närheten af hufvudstaden. Gossen i fråga, som varit hemma några dagar för potatisplockningen, blef af lärarinnan tilltalad för skolkning. Anhållan om ledighet för gossen hade af fadern sändts till skolan men troligen ej blifvit riktigt framförd. Lärarinnan anhöll vid gossens återkomst hos en skolrådsledamot om hjälp att aga gossen. Detta utförde han så, att han utan föregående ransakning tilldelade gossen örfilar och 13 slag med rotting. Efter detta kunde gossen ej besöka skolan på en hel vecka. Nyligen har häri för reumatisk feber varit intagen på sjukhus i 6 veckor. Skolrådets ordförande har med anledning af det skedda gifvit både lärarinnan och skolrådsledamoten allvarliga föreställningar, meddelar D. N.

ur Svensk Läraretidning / 14:e årg. 1895 / s. 229.