Om faran af att utdela örfilar

Om faran af att utdela örfilar påminnes man ånyo. Enligt Sm. All. har en lärare i Jönköping under förra vårterminen gifvit en skolgosse en så kraftig örfil, att ena öron-hinnan spräckts med den sorgliga påföljd, att gossen för all framtid förlorar hörseln på detta öra. Läraren i fråga har hos allmänna åklagaren blifvit anmäld för misshandel.

ur Svensk Läraretidning / 15:e årg. 1896 / s. 434.