Skolaga under debatt

Lärarnes bestraffningsrätt.

Den fråga, som vid fjortonde allmänna svenska läraremötet i Linköping tilldrog sig största uppmärksamhet och äfven erhöll grundligaste behandling, var denna:
Äro skolstadgans nuvarande bestämmelser angående lärarnes bestraffningsrätt de lämpligaste.

Mer om denna debatt i Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 / 310f.