LUCKA 3: Kritik mot den brutale undervisaren

Henrik BergDetta citat kommer från kapitlet ”Hjärnans hygien” i Henrik Bergs läkarebok. Finns i fulltext på Projekt Runeberg!

Berg, Henrik (1919). Läkarebok Del 1-2, 4. uppl. Göteborg: Nordiska förlags A.B. s. 833