LUCKA 8: Kyrkopynt

20131208-223401.jpg

En 1400-talslärare och hans elev. Del av utsmyckning i Sherbornes kyrka, Dorset, England