Tortyrens avskaffande 

Gävle högre läroverk, 1930-talet: