Färla från förr

Färla från omkring 1450, funnen vid utgrävning i Lund.

 

Källa: Samuelsson, Sixten, Högre allmänna läroverket i Uppsala: en gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar, Uppsala, 1952

Morten Børups vapensköld

Morten Börup tjänstgjorde som rektor vid Aarhus katedralskola mellan 1491-1520. Hans namn hålls levande genom namngivning av skolor och vägar. Hans rektorsgärning har beskrivits genom vittnesmål på ett många gånger milt sätt. I en dikt från 1829 kan man läsa:

Han trængte ikke til stokken

ej heller til ferie og ris,

vel regerer han flokken

men alt på anden vis.

Men även om vissa vittnesmål talar om en i jämförelse mild man så vittnar hans vapensköld om med vilka medel han ytterst bar upp sitt ämbete.

Vapenskölden tjänstgör i dag som Aarhus katedralskolas logotyp, och intill skolan finner man även en minnessten över Morten Børup som pryds av hans vapensköld.

Källor: http://www.akat.dk/historien/skolens-historie/. 20120911.

http://www.skanderborgleksikon.dk/index.php/Morten_B%C3%B8rup. 20120911.