Några domar efter införandet av agaförbudet

Fråga om lärare vid utövning av sin tillsynsplikt gjort sig skyldig till ringa misshandel.

https://lagen.nu/dom/nja/1988s586

Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande.

https://lagen.nu/dom/nja/2009s776

Elev har under lektion utdelat ett slag med öppen hand som träffat läraren över tinningen med övergående smärta som följd. Fråga om gärningen skall bedömas som ringa misshandel eller som misshandel av normalgraden.

https://lagen.nu/dom/rh/2007:75

En barnskötare som stängt in ett femårigt barn i ett rum och under en kortare tidsperiod hindrat barnet från att lämna rummet, har bedömts överskrida sin tillsynsplikt och handlandet har ansetts inte vara försvarligt. Barnskötaren dömdes för olaga frihetsberövande.

https://lagen.nu/dom/rh/2008:36