Mörk arrest

Disciplinen var mycket sträng, och ett straff, som torde för blödigare barn varit betänkligt nog, var mörk arrest i källaren, dit den skyldige förpassades genom lämmen i golfvet. Öfver annat klagades ej, utan var man tacksam för Ingemars månhet om de smås fostran och undervisning.

ur berättelse om Ingemar Jonassons undervisning i Blekinge vid 1800-talets mitt i i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 55.