Om tuktan behöfves

I Svensk läraretidning från 1901 (nr 17) berättas om ett möte i en lärarförening, där uppfostran diskuterades:

 

Särskildt framhölls nödvändigheten af att barnen först i
hemmet och sedan i skolan finge lära sig att
lyda, samt att denna öfning i hemmet ej bör
framskjutas, till dess det blir för sent; att
man vid bestraffning ej bör genast rusa på
barnet med vreda ord, hugg och slag utan
försöka först föra det till bekännelse och ånger
men ej heller spara riset, om tuktan behöfves.

Skolan, agan och tuppen

Som flera inlägg i denna blog understrukit, är kopplingen mellan undervisning och aga av ett grundläggande slag, och därtill mycket gammal. Första gången som tuppen, en symbol för vaksamheten, introducerades i en ABC-bok var 1637, tillsammans med följande vers: ”Med ett Ris som minnet skärper och en Tupp som Russin värper”.

Tuppen är hämtad från C.O. Finemans läsebok 1842, och exemplet från http://www.sloff.se/sob/07-2/skolhus.html, 7/6 2012.