Skolsånger och skolstryk i forna dagar

Lärjungen har sina öron på ryggen, när han får stryk så lyssnar han

Ordspråket tillskrivs egyptisk skolhistoria i Nils Gabriel Djurklous artikel ”Skolsånger och skolstryck i forna dagar” (1875). Vad det gäller skolsångerna redovisas bl. a medeltida skolsånger vilka ursprungligen författades på latin i översättning. Bakom skolsångernas tidvisa uppsluppna anslag vilar färlan och riset likt ett ”memento mori”.

Fester gifva, sorg fördriva

Är den glada verldens lag.

Tröst som duger, Bacchus bjuder

Oss, sitt folk i fulla drag.

Derför fröjden, Emot höjden

Stiger vårt glada lag.

O, att slika, Slika, slika

Fester gåfvos hvarje dag!

Här trygga, Icke rygga

För magisterns vreda drag.

Här ej baken, Öm och naken

Blöder under risets slag.

Derför frejden, Emot höjden

Stiger i vårt glada lag.

O, att slika, Slika, slika

Fester gåfvos hvarje dag!