Att aga flickor med handduk m.m.

”För flickornas räkning fanns något som vi antog vara den fruktade ”metoden”. Den bestod av två hopvridna handdukar med en hård knut i ena ändan och ett handtag i den andra. Med en färdighet som endast långvarig öfning kan skänka, brukades den som kastvapen, ifall brottslingen icke satt nära nog för att nås med linjalen, katekesen, saxen eller annat tillhands varande medel.”

Källa: ÅSU vol. 54-55 (1938), s. 187.