LUCKA 7: ”Visserligen förtjänt av lämplig aga”

20131207-223212.jpg

Från Svensk Läraretidning, 1924, nr 16, s. 303