Huru en mor slog läraren – visserligen i hans bostad – för det han agat hennes son

Frånvaro utan lof straffades med handplagg 5 slag af ett björkris på insidan af handen. Om barnen gjort sig skyldiga till svårare förbrytelser, risades de i aktern tills blodvite uppkom, gossar och flickor utan åtskillnad. Efter det Wedberg en dag risat en gosse, inkom gossens moder och fattade i håret på läraren, hvarefter de slogos tills hon lagt honom i golfvet inför barnens ögon.

ur läraren Johan Granats berättelse om skolundervisningen i Dimbo (Skara) under 1820-1860-talen i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 19