Att definiera skolaga

Förr eller senare måste frågan besvaras; vad är skolaga? Följande definition av skolagan från 1950 som ”förändrade känslobindningar”, vilket jämställer den med andra straff i uppfostran, är åtminstone vacker:

”Man får heller inte göra agan till en från andra helt skild strafform. Till sitt allmänna syfte och funktion skiljer sig agan inte från andra uppfostringsstraff. Den är liksom dessa ett uttryck för förändrade känslobindningar mellan tvenne parter.” SOU 1950:3, s. 69. Citatet hämtat från Qvarsebo, Jonas (2006). Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. Diss. Linköping : Linköpings universitet, s. 106