Hor och lönskaläge

I februari 1640 samlades Regering, Rådet och Rikets ständer i Nyköping för att rådpläga om sjutton olika frågor rörande rättskipning.  En av de frågor som behandlades var djeknars straffskyldighet efter brott begånga i samband med köttslig lusta.

Till afhjelpande af åtskilliga missbruk och oredor i lagskipningen föreslog denna Lag-komission: att djeknar, som begått hor eller lönskaläge, icke borde tuktas endast med skolaga, utan, liksom andra, vara underkastade verdslig rätt;

Ur: Bidrag till svenska lagstiftningens historia, Johan August Posse, (1850).