LUCKA 11: Bonusmaterial, Eastbourne manslaughter

Den hemska händelse som finns beskriven i gårdagens inlägg har kommit att kallas ”Eastbourne manslaughter”.

På den här wikipediasidan beskrivs fallet mer ingående.