Skillnaden mellan att få stryk av en magister och en gymnasist

”ty gymnasium var en förfärande makt på den tiden, och vi skolgossar sågo upp till en gymnasist med ännu mera bäfvan än till en magister; ty fingo vi stryk af en magister, så visste vi åtminstone hvarföre vi fingo det, med det var just det förfärliga och hemlighetsfulla med det stryk vi fingo af gymnasisterna, att vi nästan aldrig visste ‘hvarför’.”

Ödman, Ur flydda tiders skol-lif, s. 46. Fortsätt läsa