Att ta ut sin vrede på pojkstackare…

I prima läste på min tid en karbasissimus, som lefde illa med sin hustru, kom derför vred till skolan och släckte harmen på de små pojkstackarne. När jämmerskriken der inne aldrig ville taga slut, plägade vår lärare i andra klassen, Samuel Hwasser, gå och ropa ut profossen för att samspråka med honom till dess han lugnade sig. Prima kallades också denna tid för ‘den lidande mänskligheten’.

Ur Carl Steffenburg, Minnen från skolan och gymnasium (1876) om livet i Falu trivialskola omkring 1815.

En riskvast

”Uti Luggude Härad Malmö Län Wäsby socken Ingelträde by war en skollärar vid namn Sven Balling, lite tjock karl med sträf stämma […] Han satt alltid i en länsstol vid motsatta väggen, vid sidan hade han ett Björkris sirka 2 tum tjockt 5 qva långt sammanbundet af flera ris som en risqvast.ömsom brukades stora ändan ömsom lilla eller mjuka”

Källa: Mandelgrenska arkivet, Etnologiska institutionen, Lund. Ur: Äventyret Sverige (1993), s. 171.