När daggen faller

ur Svensk Familj-Journalen Svea, Illustrerad Veckotidning, nr 1, s. 8