Om skoltukten i Snavlunda (Närke) före 1870

Straffen i skolan var i många år: skamvrå, risbastu, och handplagg samt kvarsittning, sällan eller alldrig förekom att barnet skvallrade, ty då fingo de ofta mera, ty föräldratukten var ej så klämig förr som nu… Handplagg brukades af Krigholm; tillgick så att eleven, en två eller flera, fick lägga händerna på bordet och få vissa slag af den långa rottingskäppen.

ur G. A. Frykholm (red.), Ur Fryksände, Lena, Skultuna, Snavlunda och Välinge skolhistoria: anteckningar ur acta, sägner och minne, Fören. för svensk undervisningshistoria, Lund, 1921, s. 70.