Sagan om pojken som inte ville gå till skolan

Det var en gång en pojke som var förfärligt lat. Han ville inte gå till skolan. Då gick mamman till riset och sa:
– Ris, slå pojken för pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa riset.
Då gick mamman till elden och sa:
– Eld, bränn riset för riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa elden.
Då gick mamman till vattnet och sa:
– Vatten, släck elden för elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa vattnet.
Då gick mamman till oxen och sa:
– Oxe, drick upp vattnet, för vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa oxen.
Då gick mamman till slaktaren och sa:
– Slaktare, slakta oxen, för oxen vill inte dricka upp vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa slaktaren.
Då gick mamman till repet och sa:
– Rep, häng slaktaren för slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka upp vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa repet.
Då gick mamman till råttan och sa:
– Råtta, gnag av repet för repet vill inte hänga slaktaren och slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka upp vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa råttan.
Då gick mamman till katten och sa:
– Katt, ta råttan för råttan vill inte gnaga av repet och repet vill inte hänga slaktaren och slaktaren vill inte slakta oxen och oxen vill inte dricka upp vattnet och vattnet vill inte släcka elden och elden vill inte bränna riset och riset vill inte slå pojken och pojken vill inte gå till skolan.
– Nej, sa katten.
– Men om du får lite grädde då?
– Mja, då kan jag väl göra det.

Och så blev det katten på råttan, och råttan på repet, och repet på slaktaren, och slaktaren på oxen, och oxen på vattnet, och vattnet på elden, och elden på riset, och riset på pojken och pojken gick till skolan!