Skamstraffen

S k a m s t r a f f e n tillämpades antingen, som förut är omtaladt, genom att sätta den försumlige inom klassen på den s. k. scamnum, där han då vanligen fick tillbringa en hel lektionstid eller flere i mån af förseelsens betydenhet. Någon gång kunde man stående i vrån vid kakelugnen för en kortare stund få undergå sitt skamstraff. Ett annat sådant genomfördes på det sätt att pojken ställdes med riset i hand i den öppnade klassdörren, i hvilken obehagliga ställning han fick kvarstanna vid någon eller några af lekstunderna, då han således utsattes för de förbi defilerande lärarenas och skolpojkarnes granskande blickar vid både deras ut- och ingång.

ur Västerås läroverk 1840-1851, i Hall, B. Rudolf (red.), Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [1], Fören. för svensk undervisningshistoria, Lund, 1933, s. 115f.

Alldaglig bestraffning

Skamstraff förekommo just ej. Man tog det ej på det viset, att det skulle vara någon skam att få handplagg; ty det hörde ju till dagligt bröd, det. Men stut var si och så. Att stå i skamvrån förekom emellanåt. Den felaktige fick stå vid kakelugnen. Men det nyttjades sällan.

ur Lärare och disciplin i Örebro 1797 och framåt, i Hall, B. Rudolf (red.), Läroverksminnen: skildringar av f.d. elever och lärare. [1], Fören. för svensk undervisningshistoria, Lund, 1933, s. 108.

I stället för kroppsaga

Kroppsaga förekom ytterst sparsamt. I stället användes skamstraff: l:a graden stående i skamvrån, 2:a dito hållande i en sopkvast och 3:e skamvrån med kamraterna defilerande förbi spottande på brottslingen.

ur f. d. läraren Aron Rydbergs berättelse om skolgången i Trevattna församling på 1850- och 1860-talen i Bror Rudolf Halls (red.), Hågkomster från folkskola och folkundervisning. [1], Skildringar av f.d. elever och lärare, Stockholm, 1932, s. 120

Skamstraff

Det är Halloween – vad passar bättre än en titt på skamstraff i form av utklädnad?

Förutom den klassiska dumstruten kunde man dra på eleverna någon typ av förnedrande mask eller mössa. På bilden nedan ser vi en elev som får sitta på åsnan iförd åsnemössa.

Klicka på bilden för en större version!

Från: Kinderleben in der deutschen Vergangenheit : mit 149 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem 15. – 18. Jahrhundert / Boesch, Hans. – Leipzig, 1900. – S. 103