Kolerikern Tegman

E. B. Tegman (född 1867) undervisade vid Katedralskolan i Uppsala. Sixten Samuelsson som nedtecknat skolans historia beskriver att han minns Tegman som en ”välvillig gammal farbror” men fortsätter med följande beskrivning:

 

Men han skall också ha varit en betydande koleriker, som svängt Mäster Erik med mera vårdslöshet än elegans, rent ovåligt ibland, och skolpojksminnen berätta om vilda jakter i klassrummet med formlig steeple chase över bänkar och andra hinder.

 

Ur Samuelsson, Sixten, Högre allmänna läroverket i Uppsala, 1952, s. 439